top of page

Over SamenUniek

SamenUniek bestaat uit de organisatie JijUniek, in samenwerking met andere zorgprofessionals en het netwerk van de cliënt. Wij zijn een kleinschalige organisatie en hechten veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit, daarom werken wij samen met andere zorgprofessionals. We bundelen verschillende krachten en expertise samen om onze zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen bieden.  

Onze samenwerkingspartners

'S Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers.

Bij ’s Heeren Loo werken vele specialisten. Van arts voor verstandelijk gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Zij werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Hierdoor komen alle kennis en kunde bij elkaar. Zo werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking.

Het expertisecentrum Advisium werkt graag samen met kleinschalige zorgaanbieders (bijvoorbeeld zorgboerderijen) door behandeling en expertise in te zetten. We maken heldere afspraken over de samenwerking zodat de kracht van beide partijen bij elkaar kan komen.

Coöperatie Boer & Zorg

Sinds januari 2019 werkt JijUniek samen met de Coöperatie Boer & Zorg. Coöperatie Boer en Zorg is er voor zorgaanbieders met een kwaliteitskeurmerk in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. 

JijUniek en de coöperatie nemen haar deelnemers als uitgangspunt. Het gaat erom dat zij tot hun recht komen in een veilige en kleinschalige omgeving. 

Wat doet Coöperatie Boer en Zorg voor JijUniek? 

  • Financiële afwikkeling zorgcontracten 

  • Belangenbehartiging 

  • Informatie en advies 

  • Uitwisseling van kennis en ervaring 

  • Inkoopvoordeel 

  • Bevordering deskundigheid en kwaliteit 

  • Innovatie  

  • ICT-ondersteuning 

Mookus Fysiotherapie

Begin 2019 heeft Mookus Fysiotherapie haar praktijk gevestigd op een unieke locatie, namelijk in de voormalige Noorderkerk te Kampen. Mookus Fysiotherapie biedt met deze locatie een scala aan mogelijkheden. 

JijUniek en Mookus Fysiotherapie werken sinds de opening van het nieuwe pand nauw samen. Zo maakt JijUniek gebruik van de faciliteiten die de accommodatie te bieden heeft. Daarnaast is Mookus Fysiotherapie een sparringpartner als het gaat om een ‘gezonde leefstijl’. 

bottom of page